مه 12, 2018

معرفی روستای زیوار

معرفی روستای ژیوار؛ ماسوله کردستان (+تصاویر) روستای ژیوار در کردستان روستای ژیوار به دلیل قرار گرفتن در منطقه ...